EN 13034-6

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën

EN 13034: 2005:

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën – Vereisten voor kleding die een beperkte bescherming biedt tegen vloeibare chemicaliën (Type 6 kleding)

Deze norm legt de vereisten en testmethoden vast voor chemische beschermingspakken van type 6, zowel pakken voor éénmalig gebruik als herbruikbare pakken. Voor bijbehorende uitrustingen, zoals handschoenen en laarzen, die geen integraal deel uitmaken van het pak wordt verwezen naar de overeenkomstige productnormen.

 

Type 6 kleding is kleding die een beperkte bescherming biedt tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. Over het algemeen zal deze kleding gemaakt zijn uit vloeistofafstotende, maar niet volledig vloeistofdichte materialen.

 

Wat houdt deze norm in?

Er worden verschillende testen gedaan op het doek. Zoals treksterkte, maar ook testen om de chemicaliënbestendigheid te bepalen. Bij deze testen worden er 4 oplossingen van chemicaliën (H2SO4, NaOH, n-Heptane en Isopropanol) op het doek aangebracht. Hier wordt de hoeveelheid die van het doek afparelt bekeken en de hoeveelheid die door het doek dringt. Deze hoeveelheden moeten binnen de voorwaarden gesteld in de norm vallen.

 

Er moet ook (per kwaliteit) een gereed product getest worden. Dit is een zogenaamde mannequin-test. Tijdens deze spraytest voert een drager 7 in de norm beschreven bewegingen uit en wordt er gecontroleerd of het kledingstuk vloeistof doorlaat. De klasseringen van de verschillende testen moeten in de gebruiksaanwijzing gemeld worden.

 

De spraytest op het model is niet nodig als het om een gedeeltelijke bescherming gaat de zogenaamde ‘type [PB6 ]’ kleding (‘partial body protection’). Het kan dan echter niet om overalls gaan. Kleding bij Van Puijenbroek Textiel is steeds type 6.

Andere vereisten uit de EN 13034 betreffen: slijtweerstand, scheursterkte, treksterkte en naadsterkte.

 

Welke eisen worden er in de norm gesteld?

• Een model moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in de EN 340.

• Kleding die in deze norm valt moet aan de spraytest voldoen.

Bij het ontwerp van de kleding moet er op gelet worden, dat er geen spatten kunnen binnendringen in de kleding (bijvoorbeeld sluitingen van zakken en dergelijke). De eisen uit de ISO 11611 (lasserskleding zijn hier een leidraad voor).