EN/ISO NORMERINGEN

Beschermkleding

Kleding beschermt ons tegen alle mogelijke invloeden van buiten. Koude, warmte, regen of juist zonneschijn. Naarmate die invloeden meer risico met zich mee brengen, wordt de mate van bescherming steeds belangrijker. Avetex BV heeft een breed aanbod aan werk- en veiligheidskleding voor verschillende omstandigheden.

 

Verschil tussen werkkleding en veiligheidskleding

Er is een belangrijk verschil tussen werkkleding en veiligheidskleding.

Ook de Europese wetgever maakt dit onderscheid. Werkkleding is in eerste instantie niet bedoeld om de drager ervan te beschermen. Dit is kleding die het productieproces beschermd. Denk bijvoorbeeld aan schone kleding in een omgeving waar met voedsel wordt gewerkt.

Veiligheidskleding is bedoeld om de drager te beschermen. Het gaat dan om schadelijke en mogelijk zelfs risicovolle invloeden als:

• Koude, regen en wind

• Hitte

• Gevaarlijke stoffen (zuren, basen, oplosmiddelen, oliën, chemicaliën)

• Gevaarlijke omstandigheden (zoals snijden, schuren, statische – en elektrische

ontladingen, explosiegevaar)

• Straling (zoals UV en infrarood)

 

Normering

De eisen voor veiligheidskleding zijn wettelijk vastgelegd in de richtlijn EEG 89/686/EEG.

Uit deze richtlijn zijn per kledingsoort Europese normen voorgeschreven.

Per kledingsoort vindt u in het normenoverzicht de betreffende norm (CEN/TRI5321) en de verschillende prestatieniveaus.

Ook zijn er bijzondere richtlijnen als de SUCAM. Dit staat voor Selection, Use, Care and Maintenance. De verschillende richtlijnen geven dus houvast bij:

• Keuze voor het product

• Het gebruik ervan

• De verzorging

• Het onderhoud

 

Markering: wat betekenen al die symbolen?

Gecertificeerde kleding is te herkennen aan een CE-etiket. Hierop staan de pictogrammen die aangeven tegen welk risico de drager beschermt wordt, de producent en het CE-nummer Bij de kleding zit een gebruiksinstructie. Hierin worden de pictogrammen uitgelegd en staat informatie over onderhoud, maatvoering en specifieke aanwijzingen van zaken waar de drager op moet letten.

 

 

EN 471

Bescherming door hoge zichtbaarheid bij dag, schemer en nacht

 

ISO 20471

Bescherming door hoge zichtbaarheid bij dag, schemer en nacht

 

ISO 11612

Bescherming tegen hitte en vlammen

 

ISO 11611

Bescherming bij lassen en verwante werkzaamheden

 

EN 1149

Beschermende kleding – Elektrostatische eigenschappen – Deel 5: prestatie eisen

 

EIC 61482

Bescherming tegen thermische gevaren van elektrische vlamboog

 

ISO 14116

Kleding beperkte vlamverspreiding

 

EN 342

Bescherming tegen koude en lage temperaturen

 

EN 343

Bescherming tegen regen en slecht weer

 

EN/ISO NORMERINGEN

 

EN 13034-6

Bescherming tegen vloeibare chemicaliën